Vrede voor de Stad (Stichting) De daden van barmhartigheid vormen de basis voor de projecten van Vrede voor de Stad. Als christenen uit verschillende kerken/gemeenten geven we samen invulling aan de opdracht om onze naasten/medeburgers te dienen en daarmee ook Jezus te dienen. We steken onze handen uit de mouwen, maar pas nadat we ze eerst hebben gevouwen. We vragen of God met ons meegaat, of Hij ons werk wil steunen en zegenen en ons wil tonen waar en voor wie ons werk nodig is. Zo willen we er zijn vóór de stad/gemeente, maar ook mét. Iedere burger of instantie, gelovig of niet-gelovig die zich in wil zetten voor het welzijn van de burgers in onze stad is welkom om ons te steunen. Voor ons is duidelijk vanuit welk geloof en welke overtuiging we ons werk doen, maar geloven tevens dat Gods Geest soms onverwachte wegen gaat en ook werkt in en door mensen, christen of niet, buiten onze kerken. Zo werken we momenteel vanuit de volgende projectgroepen: Voedselbank Spijkenisse e.o. – betrokken op mensen die honger hebben en dorstig zijn, maar met ook op hen die kleding nodig hebben (kledingbank die onderdeel is van de voedselbank); Budgetmaatjes Nissewaard – betrokken op mensen in armoede/schulden en gericht op preventie en structurele steun bij het vinden van een weg uit de armoede en schulden (en de daarmee samenhangende noden van weinig eten/drinken, kleding, huisvesting, geen geld voor onderwijs/ontwikkeling/ontspanning, maar ook verslechterde geestelijke (door druk, onzekerheid) en lichamelijke gezondheid; Bezoekproject Hartelborgt – betrokken op mensen die gevangen zitten, in dit geval nog jonge mensen in de jeugdgevangenis de Hartelborgt. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om met de bezoeken te laten zien dat er mensen zijn uit de kerk/maatschappij die hen niet laten vallen. Die geloven in een tweede kans, juist als je toekomst nog voor je ligt en dat er een andere weg is dan die van de criminaliteit; Kerk, vluchteling en maatschappij – betrokken op mensen die ‘vreemdeling’ (statushouders, vluchtelingen, asielzoekers) zijn in onze gemeente. We proberen binnen onze mogelijkheden en in samenwerking met partners te werken aan een gastvrije ontvangst en warme begeleiding in het vinden van een plek in onze gemeente door taalonderwijs en in de toekomst hopelijk het bieden van ontmoetingsplekken, het aanbieden van een maatje om verder te integreren en eventuele andere vormen van (praktische) ondersteuning. Voor de invulling hiervan is echter eerst uitbreiding van de bemensing nodig; Bron van Vrede – gericht op bidden en vieren, bezinnen en verbinden. Deze projectgroep zet zich in voor de noodzakelijk steun vanuit de kerken door gebed, maar ook vieringen in verpleeghuizen voor zie die door ouderdom, ziekte, eenzaamheid anders geen toegang hebben tot een kerkdienst. Daarnaast bezint deze groep zich op het werk van Vrede voor de stad, de betrokkenheid van de kerken en de onderlinge verbinding. Tot slot hecht het bestuur van Vrede voor de Stad belang aan een goede en transparante relatie met de burgerlijke overheid en heeft zij structureel ieder kwartaal contact met de vakwethouder en verantwoordelijke ambtenaar om te zien hoe we elkaar kunnen versterken en aanvullen in de zorg voor de kwetsbaren. Waar nodig wijzen we op misstanden/onvolkomenheden in de uitvoering van wet- en regelgeving (direct via de vakwethouder of bijvoorbeeld via de Adviesraad Sociaal Domein).
© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2023
Stichting Vrede voor de Stad
Stichting Vrede voor de stad
free hit counters