Sinds de oprichting van de stichting Vrede voor de Stad is Leergeld een project geweest waarvoor VvdS zich heeft ingezet.

Deze inzet betrof m.n. de werving van vrijwilligers. Het bestuur en beleid van Leergeld waren en zijn echter volledig de

verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Leergeld Voorne Putten. En daaronder valt dus ook de financiële

verantwoordelijkheid. Inmiddels, ruim 10 jaar na de oprichting van VvdS, is de situatie in die zin gewijzigd, dat ook de

vrijwilligerswerving in de praktijk geen onderdeel meer uitmaakt van het werk van VvdS. Na uitvoerig overleg tussen beide

stichtingsbesturen is daarom besloten om met ingang van 2017 Leergeld niet langer meer als een project van VvdS te

beschouwen. Wat wel blijft is de onderlinge uitwisseling van informatie, waar relevant, tussen beide stichtingen. Zo trekken

beide stichtingen samen op bij de uitvoering van het armoedebeleid van de Gemeente Nissewaard, en zijn de lijnen tussen

VvdS algemeen, en het werk van de Voedselbank en van Budgetmaatje specifiek heel kort.

In het halfjaarlijkse overleg in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is dit besluit reeds eerder gemeld, maar het leek ons

zinvol dit ook formeel aan alle andere betrokkenen mee te delen.

Voor meer en actuele informatie: https://www.leergeld.nl/voorne-putten
© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2023
Stichting Leergeld Voorne-Putten
Stichting Leergeld Voorne-Putten
free hit counters