Meer dan ooit

(Tekst en muziek: Jan Visser/ © Mirre produkties)

© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2023
Themalied
Themalied
2. Niet alleen maar de ontmoeting, onze ijver evenmin, ’t is Uw Geest, die samenvoegt, Ons één maakt als gezin. Vul heel ons hart met liefde Veel meer nog dan voorheen, dat wij geduldig en getrouw de naaste zijn van iedereen. 3. Bind ons samen in uw opdracht om de wereld in te gaan, om als uw gemeente, Heer, Als lichtend licht te staan. Laat onze harten spreken tot in de diepste nacht, opdat uw hemels koninkrijk zal schitteren met grote kracht.
1. Heer, als wij uw naam belijden en met eerbied voor U staan, halen wij de muren neer van trots en eigenwaan. Vorm ons nu tot één lichaam, waar U het Hoofd van bent. Wij bidden zo dat meer dan ooit de wereld U in ons herkent. Refrein: Meer dan ooit, maak ons één in uw naam, Here Jezus, maak ons één in uw opdracht wereldwijd, in uw liefde voor altijd, Bind ons samen in uw naam, meer dan ooit.

Melodielijn

Meer dan ooit (gezongen versie)

free hit counters