Er dienen zich incidenteel schrijnende gevallen aan van mensen die niet in aanmerking komen voor een permanente

verblijfsvergunning, maar die om welke reden dan ook niet terug kunnen naar hun land van herkomst. In die gevallen

probeert de werkgroep te komen tot een menswaardige oplossing voor die probleemgevallen. Daarnaast probeert VvdS

een intermediair te zijn tussen de diverse lokale kerkgenootschappen, om waar mogelijk van elkaar te leren en gebruik te

maken van aanwezige expertise.

De Taalklas

Elke dinsdag- en donderdagmorgen komt een gevarieerde groep nieuwe Nederlanders van 9.30 – 12.00 uur samen in De

Kern. Deze groep zeer gemotiveerde mensen wil de Nederlandse taal beter leren spreken, of wil ondersteuning bij het

oefenen van inburgeringsexamens. Zij worden daarbij geholpen door een aantal vrijwilligers van het Taalhuis, die de

leervraag van de taalleerders centraal stelt.

Ieder die Nederlands wil leren spreken is van harte welkom.

De ochtenden zijn gratis te bezoeken en van tevoren aanmelden is niet nodig.

© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2023
Werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij
Werkgroep Vluchteling, Kerk en Maatschappij
free hit counters