Budgetmaatjes in Spijkenisse

Het project Budgetmaatjes, tot 31 december 2014 bekend onder de naam SchuldHulpMaatje, is het jongste project van

stichting Vrede voor de Stad.

Budgetmaatjes zijn gecertificeerde vrijwilligers die een opleiding op dit gebied met goed gevolg hebben afgesloten. Zij

begeleiden en ondersteunen hulpvragers op weg naar financiële vrijheid. Aan mensen die moeite hebben met hun

administratie geven zij preventieve hulp, ze bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen

en geven nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond. Een budgetmaatje krijgt begeleiding van een plaatselijke

coördinator en een beroepskracht van Samen 010. Regelmatig vinden intervisiebijeenkomsten en workshops plaats voor

de maatjes.

Voor het project Budgetmaatjes is Vrede voor de Stad een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de stichting

Samen 010 die via dit project actief is voor de bewoners van de gemeente Rotterdam. De reden om aan dit project deel

te nemen is dat wij en de kerken namens wie wij actief zijn, ons niet neer willen leggen bij armoede en uitsluiting in onze

samenleving. Samen 010 werkt reeds tientallen jaren met deze visie. Vrede voor de Stad heeft mede daarom aansluiting

gezocht bij Samen 010. Deze organisatie heeft hierin veel ervaring waar wij dankbaar gebruik van kunnen maken.

In de gemeente Nissewaard wordt op professionele wijze samengewerkt tussen de burgerlijke gemeente en Vrede voor

de Stad, onder andere via het project Budgetmaatjes. Ook is er goed overleg met andere (professionele) organisaties

die zich met deze problematiek bezig houden.

Voor meer informatie: budgetmaatjes@vvds.nl of telefoon: 06 4376 9260

© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2023
Projectgroep Budgetmaatjes
Projectgroep Budgetmaatjes
free hit counters