Informatie De Voedselbank Spijkenisse is in 2005 opgericht door de gezamenlijke kerken van Spijkenisse. Het is een initiatief ter bestrijding van (verborgen) armoede én verspilling in Nederland. Dit houdt concreet in dat de Voedselbank levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelt en uitdeelt aan huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn criteria opgesteld. Aanmelden kan rechtstreeks op tel. 06 220 66 533 of via de mail: administratie@voedselbankspijkenisse.nl De aanmelding kan ook plaatsvinden via een hulpverlenende organisatie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, thuiszorg, PsyQ enz., Door middel van een aanmeldingsformulier, met bijbehorende stukken, zie www.voedselbankspijkenisse.nl Het is de bedoeling dat de ontvanger zelf het pakket ophaalt in eigen boodschappentassen, op de afgesproken tijd en locatie. De goederen worden de hele week door aangeleverd in onze loods en vervolgens in kratten verdeeld. Er worden inmiddels meer dan 700 paketten uitgedeeld in Spijkenisse, Brielle, Rozenburg, Middelharnis en de Hoeksche waard. Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers die klaar staan om bij toerbeurt ingezet te worden. De werkzaamheden bestaan uit: het vervoeren en uitladen van de kratten, pakketten uitdelen, koffie en thee verzorgen en een praatje maken. Voor aanmelding en alle andere informatie, zie www.voedselbankspijkenisse.nl. Sinds februari 2014 is De Voedselbank Spijkenisse en omstreken een eigen stichting. De voornaamste reden hiervoor is, dat het voor buitenstaanders vaak niet duidelijk was dat de Voedselbank onderdeel is van Vrede voor de Stad en dat leidde bij bijvoorbeeld fondsenwerving tot verwarring. Uiteraard blijft de Voedselbank een project van Vrede voor de Stad. Het bestuur van Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken is hetzelfde bestuur als van Stichting Vrede voor de Stad, aangevuld met de algemeen coördinator van de Voedselbank.
© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2023
De Voedselbank
De Voedselbank
free hit counters