© Stichting Vrede voor de Stad Spijkenisse 2023
Bron van Vrede
Bron van Vrede
free hit counters
Sinds 1 januari 2017 is deze nieuwe projectgroep van Vrede voor de Stad een feit. De (voormalige) Raad van Kerken Spijkenisse en de gebedsgroep van Vrede voor de Stad zijn gaan samenwerken. De Projectgroep Bron van Vrede wil in vieren, gebed en gesprek op zoek naar de Bron van geloven. Zij laat zich daarbij inspireren door Jer. 29:7. We hopen een licht te zijn voor de stad, of beter, voor heel Nissewaard. Daarbij willen we luisteren naar Gods wil en meewerken aan zijn Koninkrijk op aarde. We organiseren allerlei gebedsbijeenkomsten, maar ook gesprekken en activiteiten in samenwerking met de overheid en partners van(uit) Vrede voor de Stad. Wil je meedoen of -denken, heb je vragen of opmerkingen? Mail dan met bronvanvrede@vvds.nl. Voorzitter en contactpersoon van deze werkgroep is Ds. Arenda Haasnoot
Activiteiten Bron van Vrede:  Gebedsdiensten – Enkele keren per jaar wordt een kerkdienst verzorgd om samen naar Gods Woord te luisteren, te danken en te bidden voor de projecten van Vrede voor de Stad. Deze gebedsdiensten worden afwisselend in de kerken van Nissewaard gehouden en telkens geleid door een ander voorganger. Zeer inspirerende bijeenkomsten voor alle vrijwilligers van Vrede voor de Stad en uiteraard toegankelijk voor alle belangstellenden;  Voorgangerslunch – Voorgangers uit Nissewaard lunchen met elkaar en denken naar over (de projecten van) Vrede voor de Stad. Elk jaar wordt een ander thema besproken. In 2019 was het thema ‘Verbonden in diversiteit’. Als gemeentes die soms behoorlijk van elkaar verschillen, qua identiteit, weten we ons verbonden in onze eenheid in Christus. Die verbondenheid in diversiteit beleven we in Vrede voor de Stad en in het bijzonder in Bron van Vrede. In gebed én in werk is het goed mogelijk om elkaar te vinden en zo gezamenlijk te werken aan Vrede voor Nissewaard. Dat is de afgelopen jaren ook gebleken. In gezamenlijk vieren en gezamenlijk werken vervagen grenzen. We vragen ons echter af hoe we de betrokkenheid van de verschillende gemeentes bij het belangrijke werk van Vrede voor de Stad kunnen vergroten. Projectgroep Bron van Vrede heeft hier ideeën over, maar wil die graag ook toetsen bij u;  4 mei viering – in samenwerking met de burgerlijke gemeente wordt vooraf aan de kranslegging een kerkdienst gehouden. De 2e prijswinnaar van de dichtwedstrijd voor basisscholieren draagt zijn of haar gedicht voor in deze dienst. Deze activitiet is voortgekomen uit de Raad van Kerkeb Spijkenisse en door de samenvoeging met de gebedsgroep van Vrede voor de Stad wordt deze activiteit nu door Bron van Vrede opgepakt;  Vrede voor de Stad zondag – De tweede zondag van de maand oktober is sinds een aantal jaar de zogenaamde Vrede voor de Stad-zondag. Op deze zondag wordt in vele kerken van Nissewaard speciale aandacht geschonken voor het werk van Vrede voor de Stad. Vaak worden de vrijwilligers van de diverse kerken aangemoedigd om weer een jaar verder te gaan en worden nieuwe vrijwilligers gevraagd. Ook wordt er in vele kerken een colecte voor het werk van Vrede voor de stad gehouden;  Uitzendviering – Vrijwilligers van Vrede voor de Stad krijgen in deze dienst een zegen mee over hun werk. Deze uitzendviering wordt gehouden in de Dorpskerk van Spijkenisse, vlak bij de Vrede voor de Stad zondag;  Week van Gebed voor de Eenheid – In de derde week van januari wordt dagelijks aandacht gevraagd, door gebed en bezinning voor Eenheid in onze werled. Bron van Vrede organiseert deze bijeenkomsten in verschillende kerken van Nissewaard  Diensten Hart van Groenewoud– Regelmatig worden in Hart van Groenewoud kerkdiensten en eucharistievieringen gehouden voor bewoners. Bron van Vrede coördineert deze diensten.